Pytanie 21

Na tym skrzyżowaniu:

A tramwaj pojedzie ostatni,
B pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj,
C rowerzysta może jechać równocześnie z samochodem.


Pytanie 22