Pytanie 15

Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:

A przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
B bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
C na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi.
Pytanie 16