Etap powiatowy XXXVI Turnieju BRD - powiat nowotarski
Masz pół godziny na rozwiązanie.
Pytanie 1

Wymijanie to przejeżdżanie rowerem obok:

A pieszego idącego w tym samym kierunku,
B innego rowerzysty, jadącego z przeciwnego kierunku,
C unieruchomionego samochodu.


Pytanie 2

Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:

A wyprzedzania samochodów,
B jazdy szybciej niż 40 km/godz.,
C korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.


Pytanie 3

Wyprzedzanie z prawej strony jest:

A zawsze zabronione,
B dozwolone tylko dla pojazdów uprzywilejowanych,
C dozwolone w wyjątkowych sytuacjach.


Pytanie 4

Znak ten:

A oznacza przejazd dla rowerzystów,
B uprzedza o miejscu niebezpiecznym, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają,
C uprzedza o wzmożonym ruchu pojazdów jednośladowych na odcinku od miejsca umieszczenia znaku, do najbliższego skrzyżowania.


Pytanie 5

Część jezdni na wlocie skrzyżowania, wyróżniona zazwyczaj innym kolorem nawierzchni, wyznaczona na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, to:

A przejazd dla rowerów,
B śluza dla rowerów,
C ścieżka rowerowa.

Pytanie 6

Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

A na przejazd kolejowy,
B na sąsiedni pas ruchu,
C z drogi gruntowej na drogę twardą.


Pytanie 7

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem ustępuje pierwszeństwa:

A tramwajowi,
B pojazdowi nr 4,
C pojazdowi nr 3.


Pytanie 8

Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:

A ustąpić pierwszeństwa pojazdom większym,
B ustąpić pierwszeństwa pojazdom już będącym w ruchu,
C ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko wówczas, gdy skręca w lewo.


Pytanie 9

Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego może nastąpić:

A za linią zatrzymania,
B na środku drogi poprzecznej,
C przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.


Pytanie 10

Znak ten:

A oznacza, że zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,
B umożliwia skręcanie na najbliższym skrzyżowaniu w lewo,
C oznacza skrzyżowanie - wlot drogi jednokierunkowej.


Pytanie 11

Postój pojazdu jest dozwolony:

A na ulicy jednokierunkowej (na obszarze zabudowanym),
B na jezdni przy jej lewej krawędzi (poza obszarem zabudowanym),
C na pasie oddzielającym między jezdniami.


Pytanie 12

Na terenie oznaczonym tym znakiem:

A obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
B rowerzysta ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami,
C urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.


Pytanie 13

Na zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu:

A pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu,
B obowiązuje zasada prawej ręki,
C pierwszeństwo przejazdu jest ustalane przez kierujących na migi.


Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta pojedzie pierwszy,
B obowiązuje zasada prawej strony,
C kolejność będzie następująca: 2-1-3.


Pytanie 15

Cofanie pojazdu jest:

A zabronione w tunelu,
B dozwolone na moście lub wiadukcie,
C dozwolone na drodze ekspresowej.


Pytanie 16

W tej sytuacji kolejność jest następująca:

A 3-1-2,
B 2-1-3,
C 3-2-1.


Pytanie 17

W tej sytuacji kierujący rowerem

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C jedzie ostatni.


Pytanie 18

Który znak informuje o pierwszeństwie przejazdu?

A

B
C


Pytanie 19

Sygnał zielony wyświetlany na tym sygnalizatorze:

A zabrania zawracania,
B zabrania skrętu w lewo,
C zezwala na skręt w prawo.


Pytanie 20

W tej sytuacji jako ostatni pojedzie:

A tramwaj z nr 2,
B samochód z nr 3,
C motorowerzysta z nr 1.


Pytanie 21

Sygnał ten oznacza:

A zakaz wjazdu,
B zezwolenie na ruch,
C że za chwilę zapali się sygnał zielony.


Pytanie 22

Przejście przez jezdnię w obszarze zabudowanym, poza wyznaczonym przejściem dla pieszych jest zabronione:

A zawsze,
B w odległości większej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych,
C w przypadku drogi dwujezdniowej, lub drogi z torowiskiem.


Pytanie 23

Kartę rowerową wydaje:

A dyrektor szkoły podstawowej,
B dyrektor gimnazjum,
C starosta.


Pytanie 24

Kierujący rowerem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:

A zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek,
B zatrzymać się na chodniku,
C zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli sygnalizuje taki zamiar.

Pytanie 25

Jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim, nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, to:

A kierującemu zabrania się wjazdu na skrzyżowanie,
B kierujący może wjechać na skrzyżowanie i ustawić się obok innego pojazdu,
C kierujący może ominąć pojazdy z prawej strony.


25.04.2014