Pytanie 5

Na tym skrzyżowaniu (rondzie) rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na rondzie,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się na rondzie,
C ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.


Pytanie 6