Pytanie 3

Przedstawiony znak:

A nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
B zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności,
C nakazuje ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony.

Pytanie 4