Pytanie 25

Wyprzedzanie z prawej strony przez rower innych pojazdów jest:

A zawsze dozwolone,
B dozwolone wówczas, gdy te pojazdy jadą powoli,
C zawsze zabronione.