Pytanie 23

Ten znak oznacza:

A zakaz ruchu rowerów po jezdni,
B drogę dla rowerów,
C zakaz ruchu rowerów po poboczu.
Pytanie 24