Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 21