Pytanie 18

Rower jest to pojazd:

A o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,
B który może być wyposażony w (uruchamiany naciskiem na pedały), pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h,
C o szerokości powyżej 0,9 metra, przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
Pytanie 19