Pytanie 16

Na tak oznakowanej drodze:

A kierujący rowerem może poruszać się po całej powierzchni drogi,
B pieszy ustępuje miejsca rowerzyście,
C pieszy może poruszać się po całej powierzchni drogi.
Pytanie 17