Pytanie 1

Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:

A jechać z prędkością 20 km na godzinę,
B utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu,
C jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.


Pytanie 2

Kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany:

A zachować tylko ostrożność,
B jechać powoli,
C ustępować miejsca tylko pieszym idącym obok siebie.


Pytanie 3

Uczestnik ruchu to:

A policjant który kieruje ruchem drogowym,
B pieszy przechodzący przez przejście dla pieszych,
C osoba wykonująca roboty na drodze za zgodą zarządcy drogi.


Pytanie 4

W czasie gęstej mgły:

A kierujący rowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych,
B kierującemu rowerem pod żadnym warunkiem nie wolno jechać po jezdni,
C kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu.


Pytanie 5

Wchodzenie na jezdnię, na wyznaczone przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadącym pojazdem jest:

A dozwolone, gdyż pieszy na przejściu ma zawsze pierwszeństwo,
B zabronione w każdym przypadku,
C dozwolone jeżeli widzimy, że pojazd nadjeżdżający zmniejsza prędkość.

Pytanie 6

Znak ten (F-7), wskazuje kierującemu sposób jazdy w związku z zakazem skrętu w:

A prawo na najbliższym skrzyżowaniu,
B lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
C lewo na następnym skrzyżowaniu,


Pytanie 7

Który z przedstawionych znaków zabrania wjazdu na drogę rowerem:

A
B
C


Pytanie 8

Widząc taki znak kierujący rowerem:

A powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
B może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
C nie może przekraczać prędkości 30 km/h.Pytanie 9

Który z przedstawionych znaków zakazuje wjazdu rowerów:

A
B
C


Pytanie 10

Który znak zezwala na wjazd rowerem:

A
B
C


Pytanie 11

Widząc ten sygnał, kierujący pojazdem:

A może zawrócić bez zatrzymania,
B może skręcić w lewo po uprzednim zatrzymaniu się i upewnieniu, że nie utrudni to ruchu,
C może skręcić w lewo bez zatrzymywania się.


Pytanie 12

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A musi się zatrzymać przed przejazdem,
B może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
C może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika.


Pytanie 13

W tej sytuacji kierujący rowerem:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C jedzie ostatni.


Pytanie 14

W przedstawionej na rysunku sytuacji:

A kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
B kierujący pojazdem nr 2 ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,
C kierujący pojazdem nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2.


Pytanie 15

Rowerzysta, który podczas jazdy rozmawia przez telefon komórkowy trzymając go w ręku, postępuje:

A prawidłowo, gdyż zakaz prowadzenia rozmów przez telefon podczas jazdy dotyczy tylko kierujących samochodami,
B prawidłowo, gdyż trzyma jedną rękę na kierownicy,
C niezgodnie z obowiązującymi przepisami.


Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem pojedzie jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.


Pytanie 17

Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem ustępuje pierwszeństwa:

A tramwajowi,
B pojazdowi nr 4,
C pojazdowi nr 3.


Pytanie 18

Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem nr 4:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3,
C przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 19

Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.


Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 21

Wypadek amputacji urazowej palca. Po opatrzeniu kikuta, amputowany palec najlepiej:

A owinąć w papier i schować do suchego i ciepłego pojemnika,
B postarać się przymocować ponownie na miejsce amputacji,
C wsadzić do foliowego worka, a następnie do drugiego worka wypełnionego wodą z lodem,

Pytanie 22

Jako opatrunku nie można używać:

A zwiniętej chusty trójkątnej,
B bandaża,
C waty lub ligniny.


Pytanie 23

Jak trzeba pomóc osobie poparzonej płomieniem?

A schładzać chłodną wodą, polewając delikatnie miejsce oparzenia,
B schładzać lodowatą wodą miejsce oparzenia, by jak najszybciej obniżyć temperaturę,
C mocno ucisnąć bandażem elastycznym.


Pytanie 24

Na ulicy leży nieprzytomna kobieta. By sprawdzić czy oddycha:

A zbliżasz ucho do jej ust, by poczuć i usłyszeć wydychane powietrze,
B kładziesz dłoń na wysokości pępka i obserwujesz, czy się porusza,
C przykładasz do jej ust kusterko i obserwujesz, czy paruje.


Pytanie 25

Ktoś leży na chodniku. Jesteś sam/a, pogotowie ratunkowe należy wezwać:

A gdy tylko zobaczysz z daleka leżącą osobę,
B gdy stwierdzisz, że osoba jest nieprzytomna,
C po stwierdzeniu braku oddechu oraz rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.