Powiatowy etap XXXV Turnieju BRD - woj. małopolskie
Masz pół godziny na rozwiązanie

Pytanie 1

Jeżeli ranny ma wyczuwalne tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A natychmiast rozpocząć masaż serca,
B udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie przywróci oddechu - rozpocząć sztuczne oddychanie,
C czekać na przyjazd karetki pogotowia.


Pytanie 2

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta chcąc skręcić w lewo:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 nadjeżdżającemu z lewej strony,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 nadjeżdżającemu z przeciwka,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 3

Widząc ten znak, rowerzysta:

A jest ostrzegany o dojeżdżaniu do skrzyżowania,
B musi zawrócić,
C jest ostrzegany o dojeżdżaniu drogi bez przejazdu.


Pytanie 4

Do opatrywania krwawiących ran stosuje się:

A opatrunek uciskowy z gazy lub płótna, oraz bandaża,
B jodynę lub gencjanę,
C tylko jałową gazę.

Pytanie 5

Które światło jest obowiązkowym wyposażeniem roweru ?

A białe światło odblaskowe z przodu roweru,
B czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru,
C żółte światło odblaskowe w pedałach roweru.


Pytanie 6

Na tym skrzyżowaniu, rowerzysta widząc światło zielone:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tramwajowi,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 7

Jeżeli potrącony przez samochód pieszy odzyskał przytomność i chce iść do domu, to należy:

A pozwolić mu odejść, zalecając udanie się do lekarza,
B nakłonić pieszego do pozostania w miejscu, obserwować go i wezwać pogotowie ratunkowe,
C podać poszkodowanemu coś do picia.


Pytanie 8

Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to:

A pieszy,
B rowerzysta,
C kierujący.


Pytanie 9

Kierujący rowerem poruszający się po drodze z poboczem:

A ma obowiązek korzystania z pobocza,
B powinien korzystać z jezdni,
C nie ma obowiązku korzystania z pobocza.


Pytanie 10

Widząc taki znak, jeżeli jest on umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, kierujący:

A jest ostrzegany o zwężeniu jezdni po prawej stronie,
B jest ostrzegany o zwężeniu jezdni na odcinku 150 metrów,
C powinien spodziewać się zwężenia jezdni po przejechaniu co najmniej 150 metrów.


Pytanie 11

Osoba pchająca rower po jezdni to:

A rowerzysta,
B pieszy,
C kierujący.


Pytanie 12

Rowerzysta jadący po drodze przeznaczonej dla rowerów i pieszych:

A ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym,
B ma pierwszeństwo przed pieszymi,
C pierwszeństwo nie zostało określone przepisami.


Pytanie 13

Pieszy idący po drodze dla rowerów:

A jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom,
B ma pierwszeństwo przed rowerzystami,
C musi poruszać się lewą stroną.


Pytanie 14

Jazda rowerem obok innego uczestnika ruchu jest:

A zawsze dozwolona,
B zabroniona - rowerzyści muszą jeździć jeden za drugim "gęsiego",
C dozwolona, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.


Pytanie 15

Droga przeznaczona dla ruchu rowerów, oznakowana jest znakiem:

A

B
C


Pytanie 16

Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, to należy go ułożyć:

A na brzuchu,
B na boku,
C płasko na wznak, na twardym podłożu.


Pytanie 17

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta kierujący rowerem 1, skręcając w lewo:

A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 18

Podczas wykonywania przez rowerzystę manewru wyprzedzania, należy w pierwszej kolejności:

A wyciągnąć rękę w prawo - sygnalizując zamiar wykonania manewru,
B upewnić się czy jest dostatecznie dużo miejsca do wykonania manewru - obejrzeć się,
C znacznie zwiększyć prędkość jazdy.


Pytanie 19

W razie zbliżania się pociągu, kierujący pojazdem powinien zatrzymać się:

A przy tym znaku,
B co najmniej 10 metrów przed tym znakiem,
C nie dalej niż 10 metrów za tym znakiem.


Pytanie 20

Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:

A zawsze się zatrzymać,
B sygnalizować zamiar skrętu - wyciągnąć lewą rękę,
C jadąc drogą jednokierunkową może nie sygnalizować zamiaru skrętu.


Pytanie 21

Taki znak oznacza:

A drogę jednokierunkową,
B nakaz jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
C pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.


Pytanie 22

Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię:

A musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie ustąpić Ci pierwszeństwa przejazdu,
B zawsze możesz liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżając się do przejazdu zatrzymają się, aby ustąpić Ci pierwszeństwa,
C nie musisz zwracać uwagi na nadjeżdżające pojazdy, albowiem masz pierwszeństwo przejazdu.


Pytanie 23

Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerzystów zabrania się:

A wymijania się z innym rowerzystą,
B jazdy, trzymając tylko jedną ręką kierownicę,
C zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

Pytanie 24

Opaskę uciskową należy zastosować:

A w razie zmiażdżenia lub oderwania kończyny,
B w razie zranienia głowy,
C w przypadku każdej rany.


Pytanie 25

Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych jest:

A dozwolone, gdy odległość od przejścia dla pieszych wynosi 50 metrów,
B dozwolone, gdy odległość od przejścia dla pieszych jest większa niż 100 metrów,
C zawsze zabronione.


17.04.2014