Turniej Powiatowy województwo śląskie, 2012 rok
Pytanie 1

Włączanie się do ruchu występuje:

A przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej, na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
B przy ruszaniu po wcześniejszym zatrzymaniu się przed znakiem STOP,
C przy ruszaniu z pobocza, wyjeżdżaniu z parkingu.


Pytanie 2

Jaką należy zachować kolejność przy zakładaniu opatrunku na ranę:

A wata i bandaż,
B gaza, wata i bandaż,
C wata i plaster.


Pytanie 3

Jeżeli na skrzyżowaniu stoi policjant i reguluje ruchem i zwrócony jest do nas przodem, to oznacza, że:

A możemy wjechać na skrzyżowanie, lecz musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
B wjazd na skrzyżowanie jest dozwolony,
C wjazd na skrzyżowanie jest zabroniony.


Pytanie 4

Strefa zamieszkania jest to:

A obszar oznaczony odpowiednimi znakami, gdzie piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami,
B obszar w którym kierujący pojazdami mają pierwszeństwo przed pieszymi,
C miejsce gdzie obowiązuje zakaz ruchu pieszych.


Pytanie 5

Znaki drogowe pionowe:

A dotyczą tylko kierujących samochodami i motorowerami,
B dotyczą wszystkich uczestników ruchu drogowego,
C nie dotyczą pieszych.

Pytanie 6

Śluzę rowerową możesz spotkać:

A na drogach dla rowerów, w miejscu ich zwężenia,
B przed mostem na rzece, lub nadbrzeżem jeziora,
C na skrzyżowaniu dróg.


Pytanie 7

Znak nakaz jazdy w lewo, zobowiązuje nas do wykonania manewru skrętu:

A za znakiem,
B 10 metrów przed znakiem,
C na wysokości znaku.


Pytanie 8

Znak zakazu ruchu zabrania:

A wjazdu tylko jednośladom,
B ruchu pojazdów w obu kierunkach,
C dotyczy tylko samochodów osobowych.


Pytanie 9

Krwotok zewnętrzny z żyły należy tamować:

A tylko opaską uciskową,
B opatrunkiem uciskowym,
C tylko bandażem.


Pytanie 10

Światło odblaskowe umieszczone z tyłu roweru:

A może być migające, barwy czerwonej,
B musi być w kształcie innym niż trójkąt, barwy czerwonej,
C jest barwy czerwonej lub żółtej selektywnej w kształcie koła.


Pytanie 11

Jeżeli u ofiary wypadku drogowego nastąpiło zatrzymanie krążenia i oddechu, to wykonujemy:

A najpierw masaż serca w celu przywrócenia jego akcji,
B najpierw sztuczne oddychanie w celu przywrócenia samodzielnego oddechu,
C przemiennie masaż serca i sztuczne oddychanie.


Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A powinien się zatrzymać,
B może wjechać na skrzyżowanie gdyż ma pierwszeństwo przejazdu,
C wjeżdża na skrzyżowanie jako pierwszy.


Pytanie 13

Który z kierujących przejeżdża ostatni:

A rowerzysta,
B samochód z numerem 1,
C samochód z numerem 2.


Pytanie 14

Jeżeli ofiara wypadku doznała złamania otwartego kończyny górnej to należy:

A pozostawić ją i oczekiwać na przybycie lekarza,
B zatamować krwotok i unieruchomić złamaną kończynę w celu uniemożliwienia przemieszczania się odłamów kostnych,
C okrywamy rannego kocem, aby nie następowała utrata ciepłoty ciała, ale nie dotykamy kończyny.


Pytanie 15

Rower to:

A pojazd jedno lub dwuśladowy, napędzany silnikiem pomocniczym o mocy ciągłej, nie większej niż 250 W,
B pojazd o szerokości powyżej 0,9 metra, przeznaczony do przewozu osób,
C pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra, poruszany siłą mięśni osoby jadącym tym pojazdem.


Pytanie 16

Obowiązkowym wyposażeniem roweru jest:

A światło mijania barwy żółtej selektywnej,
B sygnał dźwiękowy,
C światło hamowania stop.


Pytanie 17

Jaką pierwszą czynność wykonujemy na miejscu wypadku drogowego, gdy są osoby ranne:

A zabezpieczamy miejsce w celu zapobieżenia kolejnym zdarzeniom,
B udzielamy od razu pomocy ofiarom wypadku,
C powiadamiamy służby ratunkowe.


Pytanie 18

Jeżeli chcesz skręcić w lewo z drogi jednokierunkowej, to musisz manewr ten rozpocząć:

A od osi jezdni,
B od lewej krawędzi jezdni,
C od prawej krawędzi jezdni, gdyż obowiązuje nas ruch prawostronny.


Pytanie 19

Wyprzedzanie jest to:

A przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, poruszającego się w tym samym kierunku,
B przejeżdżanie, przechodzenie obok innego, nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
C bardzo szybka jazda i przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego w przeciwnym kierunku.

Pytanie 20

Który z kierujących przejeżdża pierwszy:

A rowerzysta,
B samochód z numerem 2,
C samochód z numerem 3.


Pytanie 21

Na skrzyżowaniach równorzędnych pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy:

A nadjeżdżające z prawej strony,
B nadjeżdżające z lewej strony,
C zawsze te, które skręcają w lewo.


Pytanie 22

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża jako:

A pierwszy,
B drugi,
C trzeci.


Pytanie 23

Jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania na którym znajduje się ten znak, to zatrzymujemy się:

A przed znakiem,
B w miejscu gdzie mamy odpowiednią widoczność, nawet jeżeli znajduje się ono za znakiem,
C bezpośrednio na wysokości znaku.


Pytanie 24

Kto na tym skrzyżowaniu przejeżdża jako pierwszy:

A rowerzysta,
B samochód z numerem 2,
C samochód z numerem 3.


Pytanie 25

Jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania gdzie znajduje się znak ustąp pierwszeństwa przejazdu to:

A bezwzględnie musimy zatrzymać pojazd przez wjechaniem na skrzyżowanie,
B udzielamy pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym tylko z prawej strony,
C udzielamy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem przejazdu.


15.04.2014