Pytanie 4

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 5