Pytanie 24

Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dwujezdniowej, pieszy:

A po wejściu na przejście wyznaczone na jezdni, ma pierwszeństwo przez wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią,
B na przejściu wyznaczonym na drugiej jezdni, powinien postępować tak, jakby wchodził na nie z chodnika,
C jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
Pytanie 25