Pytanie 22

Kierującemu motorowerem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, jeżeli pojazdem tym jest:

A samochód osobowy,
B rower,
C motorower.
Pytanie 23