Pytanie 20

W czasie gęstej mgły:

A kierujący motorowerem podczas omijania jest obowiązany używać sygnałów dźwiękowych,
B kierujący motorowerem jest obowiązny zachować szczególną ostrożność,
C kierującemu motorowerem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu.
Pytanie 21