Pytanie 16

Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

A schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,
B przemyciu rany spirytusem,
C unikaniu ochłodzenia oparzonej skóry.
Pytanie 17