Pytanie 1

Podczas którego manewru należy zachować szczególną ostrożność:

A wyprzedzania,
B omijania,
C wymijania.

Pytanie 2