Pytanie 7

Kierujący, widząc poniższy znak:

A nie może zatrzymać się za znakiem na jezdni,
B nie może zatrzymać się za znakiem na poboczu,
C może zatrzymać się za znakiem na poboczu.

Pytanie 8