Pytanie 3

Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce iść do domu, to należy:

A namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
B podać jej coś do picia,
C pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.

Pytanie 4