Pytanie 12

Omijanie jest to:

A przejeżdżanie obok nieporuszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
B przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym,
C przejeżdżanie obok zaparkowanego pojazdu z uruchomionym silnikiem.
Pytanie 13