Pytanie 10

Poniższy znak oznacza:

A zakaz wjazdu,
B zakaz ruchu,
C drogę jednokierunkową.
Pytanie 11