Pytanie 1

Dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby która ukończyła wiek co najmniej:

A 10 lat,
B 15 lat,
C 18 lat.


Pytanie 2

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, jest obowiązane używać elementów odblaskowych:

A poza obszarem zabudowanym,
B tylko w miejscu nieoświetlonym,
C w obszarze zabudowanym.


Pytanie 3

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone gdy:

A po drodze jeżdżą samochody ciężarowe,
B opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
C posiada kartę motorowerową.


Pytanie 4

Kierującemu rowerem zabrania się:

A jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
B jazdy w okularach przeciwsłonecznych,
C jazdy po drodze o dużym natężeniu ruchu.

Pytanie 5

Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 5,
B 10,
C 15.


Pytanie 6

Zawracanie pojazdu jest zabronione:

A na moście,
B na parkingu,
C na drodze dwukierunkowej.


Pytanie 7

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, gdy tylko zasygnalizuje zamiar ominięcia przeszkody,
B powinien zwiększyć prędkość, żeby zdążyć ominąć przeszkodę przed pojazdem 2,
C ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2.


Pytanie 8

Właczenie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

A na drogę ze strefy zamieszkania,
B z drogi jednokierunkowej na drogę dwukierunkową,
C z drogi jednojezdniowej na drogę dwujezdniową,


Pytanie 9

Omijanie jest to:

A przejeżdżanie obok nieporuszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
B przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym,
C przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.


Pytanie 10

W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem 1:

A nie musi zachowywać szczególnej ostrożności,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,


Pytanie 11

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A przejeżdża pierwszy,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 2


Pytanie 12

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A przejeżdża ostatni,
B przejeżdża pierwszy,
C ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem 2.


Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A przejeżdża ostatni,
B przejeżdża pierwszy,
C ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem 3.


Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 4,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 2,
B ustępuje pierwszeństwa przejazdu pojazdowi 3,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 16

Kierujący rowerem widząc ten znak:

A może skręcić w lewo,
B może skręcić w prawo,
C powinien się zatrzymać.


Pytanie 17

Poniższy znak oznacza:

A skrzyżowanie dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami,
B punkt pomocy lekarskiej,
C skrzyżowanie dróg gruntowych.


Pytanie 18

Kierujący, widząc poniższy znak:

A powinien się zatrzymać,
B powinien jechać dalej,
C powinien zatrzymać się zaraz za znakiem.


Pytanie 19

Poniższy znak oznacza:

A zakaz wjazdu,
B zakaz ruchu,
C zakaz ruchu pieszych.


Pytanie 20

Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego znakiem:

A ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami,
B musi zatrzymać się przed znakiem,
C ma ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.


Pytanie 21

Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

A schłodzeniu oparzenia zimną wodą,
B przemyciu rany spirytusem,
C posmarowaniu tłustym kremem.


Pytanie 22

Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce iść do domu, to należy:

A namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
B podać jej coś do picia,
C pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza.

Pytanie 23

Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

A tylko najbliższy złamaniu staw,
B tylko samo miejsce złamania,
C miejsce złamania i najbliższe stawy.


Pytanie 24

W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

A udzielić pierwszej pomocy medycznej,
B natychmiast odjechać z miejsca zdarzenia,
C natychmiast usunąć wszystkie pojazdy z jezdni na pobocze.


Pytanie 25

Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

A krwotoku,
B wycieku krwistej wydzieliny z ucha,
C zmiażdżeniu kończyny.