1. Sygnalizator S-3 wyświetlający sygnał zielony, zezwala na:

A skręcanie w lewo,
B skręcanie w lewo i zawracanie,
C skręcanie w lewo i jazdę na wprost.


2. Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:

A w strefie zamieszkania 20 km/h,
B w strefie zamieszkania 30 km/h,
C na obszarze zabudowanym w godzinach od 23.00 do 5.00 - 45 km/h.


3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

A wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
B zatrzymywania się na przejściu dla pieszych i w odległości mniejszej niż 15 metrów od przejścia,
C jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych.


4. Pieszy to:

A uczestnik ruchu,
B osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim,
C osoba kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.


5. Pieszy jest zobowiązany:

A zawsze zachować ostrożność, gdy znajduje się na drodze,
B zawsze zachować szczególną ostrożność, gdy obowiązek taki wynika z kodeksu drogowego,
C unikać działania mogącego zakłócić spokój lub porządek publiczny.


6. Włączanie się do ruchu:

A następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju wynikającyn z warunków ruchu drogowego,
B następuje przy wjeżdżaniu przez rowerzystę na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną,
C następuje przy wjeżdżaniu ze strefy zamieszkania na drogę.

7. Kierujący motorowerem:

A jest zobowiązany do przestrzegania ruchu prawostronnego,
B powinien poruszać sie po poboczu,
C przewożąc dziecko w wieku do 7 lat nie może przekraczać prędkości 40 km/h.


8. Nie wymaga się uprawnień do kierowania rowerem od każdej osoby, która:

A ukończyła 17 lat,
B ukończyła 18 lat,
C posiada dowód osobisty.


9. Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
B jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
C czepiania się pojazdów.


10. Zabrania się cofania:

A na drodze jednokierunkowej,
B w strefie zamieszkania,
C gdy mogłoby to utrudnić ruch.


11. W sytuacji, gdy na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi:

A 150 do 300 metrów,
B 50 do 100 metrów,
C 300 do 500 metrów.


12. Znak A-16 ostrzega o:

A miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,
B przejściu dla pieszych,
C miejscu częstych wypadków z pieszymi.


13. Znak B-23:

A zabrania zawracania i skręcania w lewo,
B nie zabrania skrętu w lewo,
C obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu.


14. Znak B-20 - Stop:

A infomuje, iż mamy obowiązek się zatrzymać, gdyż będziemy właczać się do ruchu,
B nakłada obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierujacym poruszającym się drogą z pierwszeństwem,
C należy do grupy znaków zakazu.


15. Znak B-2:

A nie dotyczy pieszego,
B oznacza zakaz wjazdu pojazdów od strony jego ustawienia,
C nie dotyczy rowerzysty.


16. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem (nr 1):

A ma pierwszeństwo przed pojazem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4.


17. Kierujący pojazdem nr 1 na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3


18. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C przejeżdża jako pierwszy, bo jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu.


19. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 3.


20. W przedstawionej sytuacji:

A dopuszcza się aby rower nie będący pojazdem silnikowym przejechał po powierzchni liniowanej,
B rowerzysta powinien zmienić pas ruchu i nie wjeżdżać na powierzchnię liniowaną,
C rowerzysta może przejechać po powierzchni liniowanej jeśli na skrzyżowaniu skręca w prawo.


21. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:

A odgiąć głowę do tyłu, by usprawnić oddychanie,
B przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć,
C zabezpieczyć kręgosłup szyjny kołnierzem Szanca, w przypadku braku dostępu do kołnierza zrolowanymi częściami garderoby (koszula, sweter).


22. Pozycja boczna ustabilizowana jest dla poszkodowanego bezpieczna, ponieważ:

A jest stabilna,
B zabezpiecza przed zachłyśnięciem,
C zapewnia drożność dróg oddechowych.


23. Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:

A opatrunek uciskowy na ranę,
B opaskę uciskową poniżej miejsca krwawienia,
C ucisk poniżej miejsca krwawienia.

24. Wstrząs rozpoznajemy, gdy występują:

A wolny i przyspieszony oddech,
B wolne, słabo wyczuwalne tętno,
C bladość, niepokój, uczucie zimna.


25. W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny, należy unieruchomić:

A miejsce złamania i najbliższe dwa stawy,
B jedynie samo miejsce złamania,
C miejsce złamania i wszystkie stawy.