Pytanie 1

Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię:

A bezpośrednio za jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych,
B w miejscu gdzie występuje dostateczna widoczność drogi,
C spoza pojazdu ograniczającego widoczność drogi.


Pytanie 2

Opatrując ranę poszkodowanemu należy:

A zdecydowanym ruchem usunąć ciała obce,
B zalać ranę gencjaną i pozostawić do czasu przybycia lekarza,
C nałożyć pakiet jałowej gazy lub inny czysty materiał i umocować


Pytanie 3

Odgięcie głowy do tyłu ma istotne znaczenie dla udrożnienia dróg oddechowych ponieważ:

A szeroko otwiera drogi oddechowe i uniemożliwia wymioty,
B zapobiega niedrożności dróg oddechowych spowodowanej zapadaniem się języka,
C zabezpiecza nieprzytomnego przed zachłyśnięciem.


Pytanie 4

Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa:

A wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem,
B tylko motorowerom,
C tylko osobom pieszym i rowerzystom.

Pytanie 5

Znak B-2:

A zezwala na wjazd na drogę od strony jego ustawienia,
B zezwala na wjazd osobom niepełnosprawnym oraz przewożącym ich kierowcom,
C zakazuje wjazdu od strony jego ustawienia.


Pytanie 6

W razie uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem jest zobowiązany:

A wezwać Policję,
B wezwać Pogotowie Ratunkowe,
C zatrzymać pojazd, nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.


Pytanie 7

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


Pytanie 8

W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:

A odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie,
B przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć,
C zabezpieczyć kręgosłup szyjny kołnierzem Szanca; w przypadku braku dostępu do kołnierza zrolowanymi częściami garderoby (koszula, sweter).


Pytanie 9

Znak C-13 oznacza:

A drogę dla rowerów jednośladowych,
B drogę dla rowerów wielośladowych,
C drogę dla rowerów jednośladowych i wielośladowych.


Pytanie 10

Co świadczy o zatrzymaniu krążenia:

A brak tętna na tętnicy szyjnej,
B chrapliwość lub świszczący oddech,
C duszność i ból w okolicach serca.


Pytanie 11

Szczególną ostrożność rowerzysta powinien zachować, gdy:

A wykonuje manewr wymijania,
B zmienia kierunek jazdy,
C wykonuje manewr omijania.


Pytanie 12

Osoba, która prowadzi po jezdni kolumnę pieszych to:

A kierowca,
B kierujący,
C osoba w wieku minimum 13 lat.


Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 1:

A przejeżdża ostatni,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


Pytanie 15

Widząc ten znak, kierujący:

A ma obowiązek zatrzymania się przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
B nie ma obowiązku zatrzymania się przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem przejazdu,
C ma obowiązek tylko zwiększenia ostrożności przed wjazdem na skrzyżowanie.


Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
C przejeżdża ostatni.


Pytanie 17

Rower nie musi być wyposażony w:

A dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy,
B dwa niezależnie działające hamulce,
C czerwone światło odblaskowe z tyłu.


Pytanie 18

Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

A schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,
B przemyciu rany spirytusem,
C posmarowaniu rany tłustym kremem.


Pytanie 19

Włączanie się do ruchu to:

A rozpoczynanie jazdy po zatrzymaniu wynikającym z warunków ruchu drogowego,
B wjeżdżanie na drogę z pierwszeństwem przejazdu z drogi podporządkowanej,
C wjeżdżanie na drogę twardą z drogi gruntowej.


Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Pytanie 21

Kierujący pojazdem włączając się do ruchu, jest obowiązany:

A zachować szczególną uwagę, oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu,
B zachować szczególną ostrożność, oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu,
C ustąpić pierwszeństwa tylko uczestnikom ruchu nadjeżdżającym z prawej strony.

Pytanie 22

Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie:

A nie może przekraczać 5,
B nie może przekraczać 10,
C nie może przekraczać 15,


Pytanie 23

Zabrania się cofania pojazdem:

A na drodze jednokierunkowej,
B w strefie zamieszkania,
C na moście.


Pytanie 24

Widząc znak A-6b zamieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

A skrzyżowaniu, które znajduje się co najmniej 150 metrów za znakiem,
B skrzyżowaniu, które znajduje się co najmniej 100 metrów za znakiem,
C skrzyżowaniu, które znajduje się co najmniej 200 metrów za znakiem.


Pytanie 25

Który z wymienionych znaków nie dotyczy kierującego rowerem:

A B-25 zakaz wyprzedzania,
B B-23 zakaz zawracania,
C B-21 zakaz skrętu w lewo.