Pytanie 8

Kierujący rowerem, który jedzie drogą przeznaczoną dla pieszych i rowerów:

A musi zachować szczególną ostrożność,
B musi ustąpić miejsca pieszym,
C ma pierwszeństwo przed pieszymi.
Pytanie 9