Pytanie 6

Dziecko w wieku do lat 7 wolno przewozić na rowerze pod warunkiem, że:

A przewozi je osoba, która ukończyła 17 lat,
B przewozi je osoba, która ukończyła co najmniej 18 lat,
C jest przewożone w siodełku do tego przystosowanym.

Pytanie 7