Pytanie 3

Opatrując ranę nie powinno się:

A usuwać ciał obcych z rany,
B zakładać opatrunku jałowego,
C przemywać rany jodyną.

Pytanie 4