Pytanie 20

Żeby wezwać pogotowie ratunkowe należy wybrać numer:

A 122 z telefonu komórkowego,
B 999 z telefonu stacjonarnego,
C 112 z telefonu komórkowego.
Pytanie 21