Pytanie 16

Droga nie jest przeznaczona do ruchu:

A tylko pojazdów,
B tylko jazdy wierzchem,
C pieszych.
Pytanie 17