1. Jadąc w kolumnie motorowerów musisz pamiętać, że:

A liczba motorowerów w kolumnie nie może przekraczać 10,
B odległość między kolumnami motorowerów nie może być mniejsza od 200 metrów,
C ostatni motorower musi być wyposażony w dodatkowy trójkąt ostrzegawczy.


2. Kierujący pojazdem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
C przejeżdża ostatni.


3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:

A powinien zatrzymać pojazd,
B może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
C może nie zachowywać szczególnej ostrożności.


4. Znak ten:

A oznacza drogę jednokierunkową,
B zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu,
C określa kierunek przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu.


5. Przez cały rok światła mijania podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza powinien używać kierujący:

A rowerem,
B samochodem osobowym,
C motorowerem.


6. Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:

A u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem,
B u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
C u wszystkich przytomnych ofiar wypadku.

7. Najwłaściwszym sposobem ułożenia przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:

A ułożenie na brzuchu,
B ułożenie płasko na wznak, na twardym podłożu,
C ułożenie na boku.


8. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

A musi zachować szczególną ostrożność,
B ma pierwszeństwo przed pieszym,
C ustępuje pierwszeństwa pieszemu.


9. W którym miejscu zawracanie jest zabronione:

A na moście,
B na skrzyżowaniu,
C na autostradzie.


10. Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
B czepiania się innych pojazdów,
C gwałtownego hamowania.


11. Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:

A 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka,
B 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka,
C 1 wdmuchnięcie powietrza, potem 15 uciśnięć mostka.


12. Zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

A na mostach,
B na skrzyżowaniach,
C na jezdni wzdłuż linii ciągłej.


13. Dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi:

A w strefie zamieszkania 20 km/h,
B na terenie obszaru zabudowanego 60 km/h,
C 40 km/h - jeżeli przewozi się dziecko w wieku do 7 lat,


14. Sygnał ten oznacza:

A zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany bez gwałtownego hamowania,
B że następnym wyświetlanym sygnałem będzie sygnał zielony,
C zezwolenie na wjazd za sygnalizator pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.


15. Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, kierujący motorowerem:

A jest ostrzegany o zwężeniu jezdni występującym po lewej stronie,
B jest ostrzegany o zwężeniu jezdni na odcinku 100 metrów,
C powinien spodziewać się zwężenia jezdni po przejechaniu odcinka o długości najmniej 100 metrów.


16. Na prostym odcinku drogi wielopasowej zaleca się jechać:

A jak najdłużej jednym i tym samym dowolnym pasem ruchu,
B ciągle zmieniając pasy ruchu (slalomem) jeżeli istnieje tylko taka możliwość,
C nie zmieniając pasa ruchu, tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzenia innych uczestników ruchu.


17. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych może być ustawiony znak:

A
B
C


18. Kierujący rowerem (pojazd nr 1) na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


19. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:

A przyciągnąć jej głowę do klatki piersiowej,
B ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,
C ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.

20. Wstrząs pourazowy rozpoznajemy, gdy występują:

A bladość, niepokój, uczucie zimna,
B wolny lub przyspieszony oddech,
C szybkie, słabo wyczuwalne tętno.


21. W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 4, ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem:

A 1,
B 2,
C 3.


22. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest zabronione:

A na obszarze zabudowanym,
B poza obszarem zabudowanym,
C zawsze.


23. W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C nie może kontynuować jazdy.


24. Kierujący pojazdem nr 4, na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża ostatni,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 4,
C przejeżdża jako pierwszy.


25. Widząc ten znak kierujący pojazdem:

A powinien zawsze zatrzymać się, jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd,
B jest uprzedzany o zwężonym odcinku jezdni,
C może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka.