Pytanie 1

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

A wezwać policję,
B wezwać pogotowie ratunkowe,
C natychmiast przenieść ofiarę wypadku poza drogę.


Pytanie 2

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
B jazdy po drodze wewnętrznej,
C wyprzedzania innych na drodze jednokierunkowej.


Pytanie 3

Kierujący motorowerem jest obowiązany używać świateł mijania:

A tylko w nocy,
B w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
C w tunelu.


Pytanie 4

Po minięciu takiego znaku, kierującemu motocyklem zabrania się wyprzedzania:

A innego motocykla,
B autobusu,
C ciągnika rolniczego.


Pytanie 5

Kierujący motorowerem jest obowiązany ustępować pierwszeństwa pieszym, gdy:

A przejeżdża przez plac, na którym ruch pieszych i pojazdów (ze względu na brak ulic i chodników) odbywa się na tej samej powierzchni.
B korzysta z drogi w strefie zamieszkania,
C wyjeżdża na drogę z bramy posesji.

Pytanie 6

Widząc ten znak, kierujący motorowerem powinien:

A być przygotowany do zatrzymania pojazdu, jeżeli piesi wkraczają na jezdnię,
B zachować tylko ostrożność,
C spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu co najmniej 150 metrów, jeżeli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 60 km/h.


Pytanie 7

Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:

A wyłącznie jałową gazę,
B opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża,
C jodynę i gencjanę.


Pytanie 8

W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem nr 1:

A powinien zachować szczególną ostrożność,
B powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


Pytanie 9

W przedstawionej sytuacji kierujący:

A pojazdem nr 1 przejeżdża ostatni,
B pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
C motorowerem nr 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3 i ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.


Pytanie 10

Jak należy ułożyć przytomną ofiarę wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego?

A na lewym boku,
B płasko na wznak, na twardym podłożu,
C na prawym boku.


Pytanie 11

W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3,
C przejeżdża jako pierwszy.


Pytanie 12

Za takim znakiem ustawionym poza obszarem zabudowanym, zabronione jest:

A zatrzymanie pojazdu na jezdni,
B postój pojazdu,
C zatrzymanie pojazdu na poboczu.


Pytanie 13

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi:

A 50 km/h przez całą dobę,
B 60 km/h w godzinach od 22.00 do 6.00,
C 60 km/h w godzinach od 23.00 do 5.00.


Pytanie 14

Znak ten:

A zabrania jazdy w prawo lub lewo,
B zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, a potem w prawo,
C zobowiązuje do skręcenia w lewo lub w prawo.


Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu, kierujacy pojazdem nr 4:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1,
B ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1.


Pytanie 16

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

A nr 1 może wyprzedzić pojazd nr 2,
B nr 2 może nie włączać kierunkowskazu,
C nr 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


Pytanie 17

Motorowerzyście zabrania się wyprzedzania ciągnika rolniczego jadącego po jezdni:

A na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
B jeśli ciągnik jest z przyczepą,
C przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.


Pytanie 18

Dopuszcza się zawracanie na:

A autostradzie i drodze ekspresowej,
B skrzyżowaniu, lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej,
C moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej.


Pytanie 19

Kierującemu motorowerem zabrania się:

A czepiania się pojazdów,
B jazdy poboczem, obok innego uczestnika ruchu,
C jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.


Pytanie 20

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

A 2,
B 3,
C 4.


Pytanie 21

Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta,
B nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
C natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie.


Pytanie 22

Znak ten:

A rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
B bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
C rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.


Pytanie 23

Kierujący motorowerem w strefie zamieszkania, jest obowiązany:

A parkować pojazd tylko wzdłuż chodnika, a jeśli nie ma chodnika, to wzdłuż ściany budynku.
B utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania, lub zatrzymania się tego pojazdu.
C jechać z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę.


Pytanie 24

Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:

A zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym,
B skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
C zapadający się na dno gardła język.

Pytanie 25

Kierujący motorowerem widząc taki sygnał:

A może skręcić w lewo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
B może spodziewać się, że podczas skręcania w lewo tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych uczestników,
C może skręcić w lewo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem.


05.11.2013