Etap powiatowy XXXI Turnieju BRD - powiat wadowicki
Masz pół godziny na rozwiązanie testu.
Pytanie 1

Odstęp pomiędzy dwoma kolumnami rowerów powinien wynosić co najmniej:

A 100 metrów,
B 150 metrów,
C 200 metrów.


Pytanie 2

Przewozić na rowerze inną osobę może rowerzysta który ukończył:

A 13 lat,
B 17 lat,
C 15 lat.


Pytanie 3

Zakaz skrętu w prawo może być wyrażony znakiem:

A

B
C


Pytanie 4

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3, który przejeżdża na wprost.


Pytanie 5

Znak ten oznacza, że:

A na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku,
B kierujący znajdujący się na skrzyżowaniu, ma pierwszeństwo przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie,
C możliwa jest zmiana kierunku jazdy.


Pytanie 6

Drogi oddechowe u osoby poszkodowanej udrażniamy poprzez:

A usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odchylenie głowy do tyłu,
B pochylenie głowy do przodu,
C uczniom nie wolno samodzielnie wykonywać udrożnienia dróg oddechowych.

Pytanie 7

U osoby poszkodowanej w pierwszej kolejności sprawdzamy:

A kolor skóry w okolicy skroni,
B liczbę i stan ran,
C obecność oddechu.


Pytanie 8

Włączanie się do ruchu to:

A wyjeżdżanie na drogę ze strefy zamieszkania,
B ruszenie w momencie zaświecenia się sygnału zielonego,
C wyjeżdżanie na drogę z pierwszeństwem z drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem "STOP"


Pytanie 9

Widząc ten znak, umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, kierujący pojazdem:

A jest ostrzegany o skrzyżowaniu, które znajduje się co najmniej 150 metrów za znakiem,
B jest ostrzegany o skrzyżowaniu, które znajduje się co najmniej 100 metrów za znakiem,
C jest ostrzegany o skrzyżowaniu, które znajduje się co najmniej 200 metrów za znakiem.


Pytanie 10

Rower nie musi byś wyposażony w:

A dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy,
B dwa niezależnie działające hamulce,
C światło odblaskowe czerwone z tyłu roweru.


Pytanie 11

Kierujący pojazdem nr 1 na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża ostatni,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem 4,
C nie ustępuje pierwszeństwa pojazdom 3 i 4,


Pytanie 12

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 2:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3.


Pytanie 13

W czasie mgły, ruch kolumn pieszych po jezdni jest:

A zabroniony tylko kolumnom pieszych do lat 10,
B dozwolony dla wszystkich kolumn z zachowaniem szczególnej ostrożności,
C dozwolony tylko kolumnom wojskowym i policyjnym.


Pytanie 14

Kierujący rowerem nr 1 na tym skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i 3,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 4,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,


Pytanie 15

Szczególną ostrożność rowerzysta powinien zachować gdy:

A zmienia kierunek jazdy lub pas ruchu,
B wykonuje manewr wymijania,
C wykonuje manewr omijania.


Pytanie 16

Krew wypływająca z tętnicy:

A jest ciemna i wypływa ruchem jednostajnym,
B jest jasna i wypływa ruchem jednostajnym,
C jest jasna i wypływa w sposób pulsacyjny.


Pytanie 17

W kolumnie pieszych o długości powyżej 20 metrów, która porusza się po jezdni w nocy wymagane jest aby:

A idący po lewej stronie nieśli dodatkowe latarki ze światłem czerwonym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 5 metrów,
B idący po lewej stronie nieśli dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 5 metrów,
C idący po lewej stronie nieśli dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów,


Pytanie 18

Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:

A wyprzedzania samochodów w strefie zamieszkania,
B jazdy szybciej niż 20 km/godz. w strefie zamieszkania,
C korzystania w czasie jazdy z telefonu komórkowego, wyposażonego w urządzenie głośnomówiące.


Pytanie 19

Przewożenie dziecka na przednim fotelu w samochodzie osobowym, jest dozwolone:

A na umieszczonym dodatkowym foteliku lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, w przypadku dzieci w wieku do lat 12,
B wyłącznie w foteliku ochronnym, w przypadku dzieci w wieku do lat 12,
C bez dodatkowych urządzeń do przewozu, w przypadku dzieci do lat 10.


Pytanie 20

W przypadku użądlenia przez pszczołę, w pierwszej kolejności należy:

A wyssać "jad" pszczeli,
B schłodzić miejsce użądlenia,
C rozgrzać miejsce użądlenia.


Pytanie 21

Wyprzedzając wózek rowerowy należy:

A zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu, którego minimalna wartość nie jest określona,
B należy zachować odstęp co najmniej 1 metra od wyprzedzanego pojazdu,
C należy zachować odstęp co najmniej 0,5 metra.


Pytanie 22

Za tym znakiem dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na czas nie przekraczający:

A 2 minut,
B 5 minut,
C 1 minuty.


Pytanie 23

Opiekun dziecka poruszającego się po drodze w strefie zamieszkania:

A powinien mieć ukończone co najmniej 15 lat,
B powinien mieć ukończone co najmniej 10 lat,
C nie jest określona dolna granica wieku opiekuna.

Pytanie 24

W czasie reanimacji osoby poszkodowanej, wykonujemy cykle składające się z:

A 30 uciśnięć okolicy mostka i 2 wdechów metodą usta-usta (usta-nos),
B 2 wdechów metodą usta-usta (usta-nos) i 15 uciśnięć okolicy mostka,
C 30 uciśnięć okolicy mostka i 5 wdechów metodą usta-usta (usta-nos).


Pytanie 25

Widząc taki znak, kierujący pojazdem:

A musi zawsze zatrzymać się przed znakiem,
B powinien zawsze zatrzymać pojazd,
C może nie zatrzymać się, jeżeli nie dostrzega żadnych pojazdów na drodze z pierwszeństwem.


26.04.2014