1. Widząc taki znak, rowerzysta:

A nie może przekroczyć prędkości 40 km/h,
B ma pierwszeństwo przed pieszymi,
C nie może przekroczyć prędkości 20 km/h.


2. Kierujący rowerem, jadąc po jezdni i widząc samochód, który włącza się do ruchu z pobocza:

A musi obserwować zachowanie się pojazdu włączającego się do ruchu,
B ma pierwszeństwo przejazdu,
C musi ustąpić pierwszeństwa, gdyż kierujący samochodem podczas włączania się do ruchu mają zawsze pierwszeństwo przed kierującymi rowerem.


3. Uraz kręgosłupa należy podejrzewać:

A u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku,
B u ofiar, które nie skarżą się na ból szyi i głowy,
C u kierowców i pasażerów po każdej kolizji.


4. Kierujący rowerem, widząc żołnierza Żandarmerii Wojskowej, który podaje sygnał do zatrzymania się:

A nie musi zatrzymywać się, ponieważ żołnierze Żandarmerii Wojskowej nie posiadają uprawnień do dawania sygnałów uczestnikowi ruchu,
B musi się zatrzymać,
C musi zatrzymać się, tylko jeśli wydający plecenia zabezpiecza przemarsz kolumny wojskowej.

5. Kierujący rowerem jest zobowiązany jechać z prędkością:

A zawsze poniżej 20 km/h,
B zapewniającą panowanie nad pojazdem,
C uwzględniającą warunki w jakich odbywa się ruch.


6. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu może być wyrażone znakiem:

A
B
C


7. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 10,
B 20,
C żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.


8. Który pojazd jest prawidłowo zaparkowany na drodze:

A 1,
B 2,
C 3.


9. Poszkodowany jest nieprzytomny leży na brzuchu i ma chrapliwy oddech. Należy:

A zupełnie go nie dotykać,
B udrożnić mu drogi oddechowe,
C przekręcić go na plecy, gdy oddycha i ma tętno.


10. Ten znak:

A wyznacza miejsce przejścia pieszych,
B ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych,
C ostrzega o wzmożonym ruchu pieszych.


11. Pieszy idący po drodze dla rowerów:

A jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom,
B ma pierwszeństwo przed rowerzystami,
C musi poruszać się lewą stroną.


12. Kierującemu rowerem zabrania się:

A wyprzedzania pojazdu na każdym bez wyjątku przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed takim przejściem,
B omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
C wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.


13. Widząc taki znak, kierujący rowerem:

A nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania,
B może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa,
C nie może przekraczać prędkości 30 km/h.


14. Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

A na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów,
B na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
C na drogę z nieruchomości.


15. Kierujący rowerem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany:

A zachować szczególną ostrożność,
B zejść z roweru,
C ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.


16. Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary wypadku z podejrzeniem urazu kręgosłupa piersiowego jest:

A ułożenie na boku,
B ułożenie na brzuchu,
C ułożenie płasko na wznak, na twardym podłożu.


17. Kierujący rowerem, widzący wyjeżdżający autobus, który sygnalizuje zamiar wyjazdu z oznaczonego przystanku autobusowego poza obszarem zabudowanym:

A zawsze musi się zatrzymać i umożliwić wyjazd autobusu,
B ma pierwszeństwo przejazdu przed autobusem,
C powinien obserwować autobus.

18. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:

A nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,
B udrożnić drogi oddechowe, a jeżeli to nie da efektu rozpocząć sztuczne oddychanie,
C natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie.


19. Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące na skrzyżowaniu samochody, kierujący pojazdem nr 1:

A nie może wjechać na skrzyżowanie,
B może ustawić się bezpośrednio za torami,
C może wjechać na tory tramwajowe.


20. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem z nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 3.
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4.


21. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2 i 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 i 3.


22. Pojazd uprzywilejowany to:

A każdy pojazd Policji,
B pojazd wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,
C pojazd pogotowia gazowego wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.


23. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B przejeżdża ostatni,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.


24. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:

A przyłożenie chustki do ust,
B usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu,
C przygięcie głowy do mostka.


25. Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie jest wyrażony znakiem:

A
B
C