Pytanie 4

Zbliżając się do przejazdu kolejowego bez zapór, kierujący pojazdem:

A musi bezwzględnie się zatrzymać,
B powinien zatrzymać się i upewnić czy nie nadjeżdża pociąg i ruszyć dalej,
C powinien zachować szczególną ostrożność.

Pytanie 5