Pytanie 2

Które z podanych niżej zdań lub zdanie jest prawdziwe:

A motorower powinien być wyposażony w światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu,
B motorower powinien być wyposażony w światło mijania barwy pomarańczowej, umieszczone z przodu,
C rower powinien być wyposażony w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.


Pytanie 3