Pytanie 15

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

A na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
B przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
C na zakręcie drogi jednokierunkowej.

Pytanie 16