Pytanie 13

Znak B-20 STOP, oznacza:

A zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
B obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym, poruszającym się tą drogą,
C możliwość wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się, jeśli nie utrudni to ruchu innym kierującym.

Pytanie 14