Pytanie 11

Karta motorowerowa jest dokumentem uprawniającym do kierowania:

A rowerem,
B motorowerem,
C pojazdem zaprzęgowym, jeżeli kierujący ukończył 15 lat.

Pytanie 12