Etap powiatowy XXXI Turnieju BRD - Gaj 2008
Pytanie 1

Kierującemu rowerem zabrania się:

A jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy,
B jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
C spożywania podczas jazdy posiłku.


Pytanie 2

Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A 5,
B 10,
C 15.


Pytanie 3

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza:

A 50 metrów,
B 75 metrów,
C 100 metrów.


Pytanie 4

Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

A na drogę ze strefy zamieszkania,
B na drogę główną z drogi podporządkowanej,
C na jezdnię z pobocza.


Pytanie 5

Zabrania się zawracania:

A na drodze jednokierunkowej,
B na skrzyżowaniu,
C na moście.

Pytanie 6

Który znak zabrania wjazdu rowerem?

A
B
C


Pytanie 7

Który ze znaków zabrania skrętu w lewo?

A

B
C


Pytanie 8

Przedstawiony obok znak zobowiązuje kierującego rowerem:

A tylko do zatrzymania się,
B tylko do ustąpienia pierwszeństwa,
C do zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem.


Pytanie 9

Który ze znaków oznacza, że poruszamy się drogą z pierwszeństwem przejazdu?

A
B
C


Pytanie 10

Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego poniższym znakiem, powinien:

A ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
B ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony,
C zachować szczególną ostrożność.


Pytanie 11

Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 2,
B kierujący pojazdem numer 2, ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
C kierujący rowerem powinien zatrzymać się przed skrzyżowaniem.


Pytanie 12

Na poniższym skrzyżowaniu:

A kierujący rowerem ustępuje pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem nr 3,
B kierujący samochodem nr 2, ma pierwszeństwo przed kierującym rowerem,
C kierujący samochodem nr 2 powinien zatrzymać się przed skrzyżowaniem.


Pytanie 13

Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed kierującym rowerem,
B kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed kierującym motorowerem z nr 4,
C kierujący rowerem przejeżdza ostatni.


Pytanie 14

Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pojazdem uprzywilejowanym,
B kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem nr 2,
C pojazd uprzywilejowany ustępuje pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem nr 2.


Pytanie 15

Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący samochodem z nr 2 ma pierwszeństwo przed kierującym samochodem nr 3,
B kierujący rowerem przejeżdża ostatni,
C kierujący samochodem z nr 3 ustępuje pierwszeństwa przejazdu rowerzyście.


Pytanie 16

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony:

A na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu w obszarze zabudowanym,
B pojazdu sygnalizującego manewr skrętu w lewo,
C pojazdów jednośladowych w każdym przypadku.


Pytanie 17

Wyprzedzanie na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym jest:

A zabronione,
B dozwolone,
C dozwolone tylko dla pojazdów osobowych.


Pytanie 18

Kierujący rowerem, powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:

A dostosowany do prędkości jazdy,
B zawsze 5 metrów,
C niezbędny do uniknięcia sderzenia w razie hamowania tego pojazdu.


Pytanie 19

Kierującemu motorowerem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

A opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,
B podnoszenie zapór nie zostało zakończone,
C po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


Pytanie 20

Cofanie jest zabronione:

A na moście,
B na drodze ekspresowej,
C na drodze jednokierunkowej.


Pytanie 21

Bezpośrednio na ranę należy położyć:

A watę,
B ligninę,
C jałową gazę.


Pytanie 22

Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

A wyłącznie najbliższy złamaniu staw,
B jedynie samo miejsce złamania,
C miejsce złamania i najbliższe stawy.


Pytanie 23

Pozycja boczna ustalona jest dla poszkodowanego bezpieczna, gdyż:

A jest stabilna,
B zabezpiecza przez zachłyśnięciem,
C zapewnia drożność dróg oddechowych.

Pytanie 24

W przypadku krwawienia z rany podudzia poszkodowanego, należy:

A ucisnąć miejsce krwawienia,
B unieść krwawiącą kończynę,
C unieruchomić krwawiącą kończynę.


Pytanie 25

Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

A schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,
B przemyciu rany spirytusem,
C posmarowaniu rany tłustym kremem.


15.11.2013