1. Kierujący pojazdem w tej sytuacji:

A nie musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
B powinien uważnie obserwować zachowanie pieszego,
C obowiązany jest zatrzymać pojazd.


2. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B przejeżdża pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


3. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10 lat:

A policjant ruchu drogowego,
B dyrektor szkoły,
C zawsze nauczyciel wychowania komunikacyjnego.


4. Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:

A może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności,
B nie może go ominąć,
C może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy.

5. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku:

A złamania żebra,
B przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech),
C przyjazdu fachowej służby medycznej.


6. Znak ten zakazuje ruchu:

A rowerów wielośladowych po jezdni,
B rowerów jednośladowych na poboczu,
C tylko rowerom jednośladowym na jezdni i poboczu.


7. Widząc taki znak kierujący rowerem:

A nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B może zawrocić przed skrzyżowaniem,
C nie może zawrocić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu.


8. Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez:

A policjanta,
B sygnalizację świetlną,
C pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym.


9. Na tym skrzyżowaniu:

A kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa tramwajowi 2,
B kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed tramwajem 2,
C kierujący pojazdem 3 może zjechać ze skrzyżowania po przejechaniu pojazdu 1.


10. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem, widząc toczącą się po jezdni piłkę, powinien:

A być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,
B uważnie obserwować bawiące się dzieci,
C liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię.


11. Kierujący rowerem zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany:

A zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał do zatrzymania,
B zawsze zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu,
C zachować szczegolną ostrożność, ale tylko gdy zbliża się do oznaczonego przystanku
autobusowego na obszarze zabudowanym.


12. Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:

A opatrunek uciskowy na ranę,
B ucisk poniżej miejsca krwawienia,
C uniesienie do góry zranionej kończyny.


13. Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:

A gaszenie płonącej odzieży,
B polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,
C unikanie chłodzenia oparzonej skóry.


14. Na drodze, na której obowiązuje przedstawiony znak (zakaz wyprzedzania):

A rowerzysta nie może wyprzedzać innego rowerzysty,
B rowerzysta może wyprzedzać innego rowerzystę,
C rowerzysta może wyprzedzać ciągnik rolniczy.


15. Ten znak nie dotyczy rowerów:

A jednośladowych i wielośladowych, skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności,
B jednośladowych skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów,
C jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów.


16. Liczba pojazdow jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

A rowerów wielośladowych - 5,
B rowerów jednośladowych - 15,
C motorowerów - 10.


17. Kierujący rowerem widząc taki sygnał:

A może skręcić w prawo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się że nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
B może spodziewać się, że podczas skręcania w prawo, tor jego jazdy nie będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
C może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem pod warunkiem, że po drodze poprzecznej, w którą skręca nie poruszają się piesi i inne pojazdy.


18. Ciężkim urazom głowy towarzyszą:

A uszkodzenia kręgosłupa szyjnego,
B uszkodzenia kręgosłupa piersiowego,
C pęknięcie podstawy czaszki.


19. Ten znak dotyczy:

A wszelkich rowerów,
B rowerów wielośladowych,
C motorowerów wielośladowych.


20. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 1:

A ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 4,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.


21. Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana:

A u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem,
B u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
C u wszystkich przytomnych ofiar wypadku.

22. W przedstawionej sytuacji kierujący motorowerem nr 1 po skręceniu w prawo:

A zatrzymuje się i czeka na zmianę sygnału nadawanego przez sygnalizator S,
B może kontynuować jazdę nie czekając na zmianę sygnału nadawanego przez sygnalizator S,
C ustępuje pierwszeństwa pieszemu.


23. Kierujący rowerem na takim skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1.


24. Osoba pełnoletnia, która jest zwolniona z prawnego obowiązku posiadania podczas jazdy rowerem karty rowerowej:

A może popełniać wykroczenia drogowe bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych,
B jest zwolniona z obowiązku znajomości i przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,
C może zapłacić mandat karny za popełnione wykroczenie, które naruszyło bezpieczeństwo ruchu drogowego.


25. Kierujący pojazdem nr 1 w takiej sytuacji:

A może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej ostrożności,
B obowiązany jest zatrzymać się przed przejściem,
C może kontynuować jazdę, jeśli ruszy pojazd nr 2.