Pytanie 1

Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu:

A 2 i 3, 1,
B 2, 1, 3,
C 1, 3, 2.


Pytanie 2

Zmieniając pas ruchu, kierujący rowerem:

A powinien odpowiednio wcześniej manewr ten sygnalizować,
B może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany,
C nie musi sygnalizować wykonywania tego manewru.


Pytanie 3

Za tym znakiem unieruchomienie pojazdu jest:

A całkowicie zabronione,
B dozwolone, ale nie dłużej niż 1 minutę,
C uzależnione od dopuszczalnej prędkości na drodze.


Pytanie 4

Który z niżej wymienionych pojazdów jest włączającym się do ruchu:

A wyjeżdżający z pobocza na jezdnię,
B wyjeżdżający z drogi bez przejazdu (ślepej), na inną drogę twardą,
C wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem STOP, na drogę z pierwszeństwem przejazdu

Pytanie 5

Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skrętu w lewo:

A z jego lewej strony,
B z jego lewej lub prawej strony,
C tylko z jego prawej strony.


Pytanie 6

Przejeżdżanie linii ciągłej podłużnej na jezdni jest:

A dozwolone w każdym miejscu,
B dozwolone z lewej strony,
C zabronione.


Pytanie 7

W czasie jazdy w czasie niedostatecznej widoczności, kierujący rowerem powinien używać:

A tylko przedniego światła pozycyjnego,
B tylko tylnego światła pozycyjnego,
C przedniego i tylnego światła pozycyjnego.


Pytanie 8

Na przedstawionym skrzyżowaniu pojazd 1:

A przejeżdża jako pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu,
C przejeżdża jako ostatni.


Pytanie 9

W przypadku złamania ręki należy:

A wyprostować złamaną kończynę,
B nastawić złamaną kończynę,
C unieruchomić złamaną kończynę.


Pytanie 10

Przedstawiony znak ustawiany jest:

A przed przejazdem kolejowym,
B na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną,
C na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.


Pytanie 11

Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:

A może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności,
B nie może go ominąć,
C może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy.


Pytanie 12

Zabrania się zawracania:

A w tunelach, na mostach i wiaduktach,
B na skrzyżowaniach,
C obie odpowiedzi są prawidłowe.


Pytanie 13

Na przedstawionym skrzyżowaniu, rowerzysta:

A przejeżdża jako pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 3,
C przejeżdża jako ostatni.


Pytanie 14

Przytomność osoby najprościej jest stwierdzić:

A badając tętno palcami na tętnicy szyjnej,
B sprawdzając oddech obserwując ruchy klatki piersiowej,
C zadając proste pytanie.


Pytanie 15

Który ze znaków należy do grupy znaków informacyjnych?

A
B
C


Pytanie 16

Jeżeli na skrzyżowaniu są znaki drogowe i ruch jest kierowany przez sygnalizację świetlną, to w pierwszej kolejności rowerzysta powinien zastosować się do:

A znaków drogowych,
B sygnałów świetlnych,
C norm zawartych w przepisach ruchu drogowego.


Pytanie 17

Wymijanie jest:

A zabronione na wyznaczonych przejściach dla pieszych,
B zabronione przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesienia,
C dozwolone pod warunkiem zachowania bezpiecznego odstępu i odpowiedniej prędkości.


Pytanie 18

Przedstawiony znak oznacza dwa niebezpieczne zakręty, z których pierwszy jest w prawo. W którą stronę jest drugi zakręt?

A w lewo,
B w prawo,
C znak tego nie określa.


Pytanie 19

Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna wymiotować, to należy:

A ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej.
B przygiąć jej głowę do klatki piersiowej,
C ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu,


Pytanie 20

Znak ten:

A zabrania jazdy w lewo lub w prawo,
B zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, potem w prawo,
C zobowiązuje do skręcenia w lewo lub w prawo.


Pytanie 21

Osobę, u której podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa należy:

A wyprostować,
B wyprostować i ułożyć na płaskiej powierzchni,
C pozostawić w pozycji, w jakiej się ją zastało, do przybycia pogotowia.


Pytanie 22

Chodnik lub ścieżka dla pieszych to część składowa:

A jezdni,
B drogi,
C nie określa się.


Pytanie 23

Sztuczne oddychanie stosuje się przy:

A braku akcji oddechowej,
B utracie przytomności,
C zadławieniu.


Pytanie 24

Prowadząc rower po chodniku:

A popełniasz wykroczenie drogowe,
B mimo, że idziesz pieszo nadal jesteś rowerzystą,
C jesteś osobą pieszą.

Pytanie 25

Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię:

A tylko wówczas, gdy wyznaczone jest przejście dla pieszych,
B wszystkim pieszym,
C tylko znajdującym się na wyznaczonym przejściu dla pieszych.