Pytanie 1

Zabrania się zawracania:

A w tunelach, na mostach,
B na skrzyżowaniach,
C na jezdni dwukierunkowej.


Pytanie 2

Pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko:

A powinien zatrzymać wszystkie pojazdy, żeby przejść na drugą stronę jezdni,
B powinien skorzystać z przejścia dla pieszych,
C jeśli zachowa ostrożność, może przejść przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone przejście dla pieszych.


Pytanie 3

Aby wezwać pogotowie ratunkowe należy zadzwonić pod numer:

A 997,
B 998,
C 999.


Pytanie 4

W celu unieruchomienia złamanej kończyny należy:

A unieruchomić miejsce złamania,
B unieruchomić najbliższy staw,
C unieruchomić miejsce złamania i najbliższe stawy.

Pytanie 5

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta przejeżdża pierwszy,
B rowerzysta ustępuje pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdowi z prawej strony,
C rowerzysta przejeżdża ostatni.


Pytanie 6

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane do:

A korzystania z urządzenia dźwiękowego,
B używania elementów odblaskowych,
C korzystania z prawej strony jezdni.


Pytanie 7

Który ze znaków pozwala na wjazd rowerem:

A
B
C


Pytanie 8

Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z naprzeciwka,
B ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom,
C przejeżdża pierwszy.


Pytanie 9

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych:

A nie jest dozwolone,
B jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów,
C jest dozwolone tylko dla osób pełnoletnich.


Pytanie 10

Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, należy:

A przed przejazdem zatrzymać się,
B szybko przejechać przez przejazd,
C przeprowadzić rower na drugą stronę przejazdu.


Pytanie 11

Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:

A podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe,
B namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
C pozwolić jej odejść do domu, zlecając wizytę u lekarza.


Pytanie 12

Rowerzysta, który zbliża się do przejścia dla pieszych powinien:

A przyspieszyć, aby ułatwić przejście pieszym wchodzącym na jezdnię,
B ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym po przejściu,
C zwolnić, aby nie potrącić przechodniów.


Pytanie 13

Taka postawa Policjanta sygnalizuje:

A konieczność bezzwłocznego zatrzymania się,
B zmianę kierunku ruchu,
C można jechać.


Pytanie 14

Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:

A polewanie miejsca oparzonego ciepłą wodą,
B polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,
C unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.


Pytanie 15

Kierujący rowerem, włączając się do ruchu jest obowiązany:

A ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu,
B ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,
C ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdom szynowym.


Pytanie 16

Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

A jazdy po jezdni jednokierunkowej,
B używania sygnału dźwiękowego,
C jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,


Pytanie 17

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu jest zobowiązany:

A do zachowania szczególnej ostrożności,
B do użycia sygnału dźwiękowego,
C do użycia sygnału świetlnego.


Pytanie 18

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta musi się zatrzymać i ustąpić pozostałym pojazdom,
B rowerzysta ma pierwszeństwo,
C rowerzysta nie powinien sygnalizować skrętu.


Pytanie 19

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

A ukończyła 7 lat,
B ukończyła 9 lat,
C ukończyła 10 lat.


Pytanie 20

Kierować rowerem wieloosobowym, lub przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która:

A ukończyła 15 lat,
B ukończyła 17 lat,
C ukończyła 10 lat.


Pytanie 21

Znak ten:

A ostrzega przed ostrym zakrętem w lewo,
B ostrzega przed ostrym zakrętem w prawo,
C zakazuje skrętu w lewo.


Pytanie 22

Znak ten:

A informuje o dojeździe do mostu,
B informuje o wjeździe na autostradę,
C informuje, o wjeździe na drogę ekspresową.


Pytanie 23

Widząc znak ten, należy:

A zatrzymać się przed skrzyżowaniem,
B zatrzymać inne pojazdy,
C zatrzymać się i stać przez 3 minuty.


Pytanie 24

Do przemywania ran podczas skaleczeń należy używać:

A jodyny,
B wody z kranu,
C wody utlenionej.

Pytanie 25

Piesi w wieku do lat 10-ciu mogą iść w kolumnie:

A dwójkami lub trójkami pod opieką osoby najstarszej idącej w kolumnie,
B tylko dwójkami pod opieką co najmniej 1 osoby pełnoletniej,
C w dowolnym szyku pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.


18.10.2013