Pytanie 5

Nie wolno omijać pojazdów, które:

A oczekują przed przejazdem kolejowym na otwarcie zapór,
B zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych na przejściu,
C zatrzymały się na przystanku komunikacji miejskiej.

Pytanie 6