Pytanie 24

Szczególna ostrożność dotyczy:

A tylko kierujących pojazdami,
B w równym stopniu pieszych i kierujących pojazdami,
C tylko pieszych przekraczających jezdnię.
Pytanie 25