Pytanie 18

Motorower jest pojazdem, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do:

A 40 km/h,
B 45 km/h,
C 50 km/h.
Pytanie 19