Pytanie 14

W razie stwierdzenia złamania otwartego należy:

A nie zakładać opatrunku osłaniającego,
B natychmiast mocno naciągnąć kończynę,
C unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy.
Pytanie 15