Pytanie 1

Który z tych znaków dotyczy szkół:

A D-6,
B A-17,
C C-16


Pytanie 2

Kierującemu rowerem zabrania się:

A wyprzedzać inne pojazdy,
B jechać w kolumnie rowerowej,
C ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach.


Pytanie 3

Obszar zabudowany to obszar:

A oznaczony białymi tablicami z czarnymi napisami,
B oznaczony zielonymi tablicami z białymi napisami,
C gdzie występują budynki.


Pytanie 4

W przypadku krwotoku z rany na ręce należy zastosować:

A ucisk uszkodzonego miejsca przez mocne zabandażowanie i uniesienie ręki powyżej serca,
B przemycie rany zimną wodą,
C opuszczenie krwawiącej ręki jak najniżej.

Pytanie 5

Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku:

A nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z przygotowaniem medycznym,
B tak, w każdym przypadku,
C nie, gdyż za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna.


Pytanie 6

Szczególna ostrożność dotyczy:

A tylko kierujących pojazdami,
B w równym stopniu kierujących pojazdami i pieszych,
C tylko pieszych przekraczających jezdnię.


Pytanie 7

Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa obu pojazdom,
B może jechać pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi.


Pytanie 8

Kierujący rowerem stwarza zagrożenie w ruchu:

A podczas wyprzedzania na mostach,
B podczas wymijania na drogach,
C ciągnąc za sobą sanki z dziećmi.


Pytanie 9

Postój roweru na chodniku jest dozwolony:

A bez żadnych ograniczeń,
B jest zabroniony,
C jeżeli dla pieszych zostanie co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika.


Pytanie 10

Droga jest przeznaczona do ruchu:

A tylko pojazdów,
B pojazdów i pieszych,
C tylko pieszych.


Pytanie 11

Kierujący rowerem jest zobowiązany:

A jechać obok innego uczestnika ruchu,
B wszystkie pakunki przewozić wózkiem rowerowym,
C mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie policjanta.


Pytanie 12

Który z tych znaków ostrzega przed przejazdem kolejowym:

A A-9,
B A-30,
C A-21.


Pytanie 13

Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych:

A parking,
B droga dla rowerów,
C strefa zamieszkania.


Pytanie 14

Nie wymaga się karty rowerowej od osoby która ukończyła:

A 13 lat,
B 17 lat,
C 18 lat.


Pytanie 15

W której sytuacji kierującego rowerem uznajemy za włączającego się do ruchu:

A przy wjeżdżaniu z pobocza na jezdnię,
B podczas zmiany pasa ruchu,
C przy ruszaniu po zapaleniu się zielonego światła.


Pytanie 16

Rower powinien obowiązkowo posiadać:

A bagażnik,
B siodełko,
C dzwonek lub inne źródło wysyłające dźwięk.


Pytanie 17

Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

A może jechać pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


Pytanie 18

Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,
B przejeżdża pierwszy,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


Pytanie 19

Jak nazywa się akcja ratunkowa mająca na celu przywrócenie oddechu i krążenia?

A masaż ciała,
B sztuczne oddychanie i masaż serca, tzw. reanimacja,
C pozycja bezpieczna.


Pytanie 20

Czy można podawać nieprzytomnemu coś do picia?

A tak, ponieważ może to spowodować powrót przytomności,
B tak, ale tylko chłodne napoje,
C nie wolno, gdyż może doprowadzić to do zachłyśnięcia się nieprzytomnego.


Pytanie 21

Kierujący rowerem jest zobowiązany:

A jechać blisko prawej krawędzi jezdni,
B może jechać dowolnym pasem,
C może zajmować więcej niż jeden pas.

Pytanie 22

Podczas uszkodzenia kręgosłupa poszkodowanego należy:

A próbować go wyprostować,
B pozostawić go w tej pozycji do przybycia fachowej pomocy,
C pomóc mu wstać.


Pytanie 23

Który znak nie dotyczy skrzyżowania dróg:

A A-7
B A-6a,
C D-3.


Pytanie 24

Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa tramwajowi,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


Pytanie 25

Jeśli w ranie znajduje się wbite obce ciało to należy:

A je jak najszybciej wyjąć,
B pozostawić je w ranie i założyć delikatnie opatrunek do czasu porady lekarskiej,
C poruszając nim sprawdzić, czy można je łatwo usunąć z rany.