Etap powiatowy XXVII Turnieju BRD - Kraków 2004
Pytanie 1

Wyprzedzanie to:

A przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku,
B przejeżdżanie rowerem obok innego roweru jadącego z przeciwka,
C przejeżdżanie rowerem obok zaparkowanego samochodu.


Pytanie 2

Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych (w poprzek jezdni) jest:

A zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
B dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
C zabronione.


Pytanie 3

Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:

A namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,
B podać jej coś do picia oraz środki przeciwbólowe,
C pozwolić jej odejść do domu zalecając wizytę u lekarza.


Pytanie 4

Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:

A wyprzedzania samochodów,
B zdejmowania nóg z pedałów,
C jazdy po jezdni obok innego rowerzysty.

Pytanie 5

Znak ten:

A zwalnia rowerzystę z zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem,
B obliguje rowerzystę do poruszania się rowerem wzdłuż oznaczonej powierzchni (tj. w poprzek jezdni),
C obliguje rowerzystę do zejścia z roweru i przeprowadzenia go przez jezdnię.


Pytanie 6

Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:

A wyciągnięcie i przytrzymanie języka,
B przygięcie głowy do mostka,
C usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu.


Pytanie 7

Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo, powinien:

A jechać możliwie blisko lewego krawężnika na drodze dwukierunkowej,
B zająć pas najbliższy środka jezdni,
C zasygnalizować zamiar skrętu poprzez wyciągnięcie ręki.


Pytanie 8

Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:

A leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami,
B leży na boku,
C znajduje się w pozycji półsiedzącej.


Pytanie 9

Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do:

A sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta, znaków drogowych,
B poleceń policjanta, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
C poleceń policjanta, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej.


Pytanie 10

Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerzystów zabrania się:

A wymijania się z innym rowerzystą,
B jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy,
C zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.


Pytanie 11

Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:

A po drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu,
B po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni,
C po drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu.


Pytanie 12

Wjazd w obszar, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami oznaczony jest znakiem:

A
B
C


Pytanie 13

Jeżeli ofiara wypadku ma złamaną nogę, jest przytomna i wezwano już pogotowie ratunkowe, to należy:

A jak najszybcoej unieruchomić złamaną kończynę, używając dostępnych przedmiotów (np. deski, gałęzi itp.),
B zakazać poruszania się i uspokajać ją,
C chronić złamaną kończynę przed przemieszczeniem i dalszymi urazami.


Pytanie 14

Jeżeli na drodze obok linii białych znajdują się również linie żółte, to kierujący rowerem jest zobowiązany stosować się:

A na drogach nie spotyka się żółtych znaków poziomych,
B do znaków poziomych (linii) żółtych przed białymi,
C do znaków poziomych (linii) białych przed żółtymi.


Pytanie 15

Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:

A białe światło odblaskowe z przodu roweru,
B czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru,
C sygnał dźwiękowy.


Pytanie 16

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 3 i 4,
B ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2.


Pytanie 17

Który znak zabrania wjazdu rowerów?

A
B
C


Pytanie 18

Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien:

A ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony,
B ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym,
C jechać nie zwalniając, gdyż jest na drodze głównej.


Pytanie 19

Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię, rowerzysta:

A musi pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie ustąpić mu pierwszeństwa przejazdu,
B zawsze może liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżając się do przejazdu zatrzymają się, aby ustąpić mu pierwszeństwa,
C nie musi zwracać uwagi na nadjeżdżające pojazdy, ponieważ ma pierwszeństwo przejazdu.


Pytanie 20

W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny, należy unieruchomić:

A tylko najbliższy złamaniu staw,
B miejsce złamania i najbliższe stawy,
C tylko samo miejsce złamania.


Pytanie 21

Zbliżając się do nie wyposażonego w wysepkę dla oczekujących przystanku tramwajowego, na którym stoi tramwaj, kierujący rowerem powinien:

A powoli ominąć stojący tramwaj z lewej strony,
B jechac powoli używając sygnału dźwiękowego,
C zatrzymać się w takiej odległości od tramwaju, aby umożliwić pasażerom swobodny dostęp do tramwaju i na chodnik.

Pytanie 22

Znak ten oznacza:

A drogę dla rowerów,
B koniec drogi dla rowerów,
C przejazd dla rowerów.


Pytanie 23

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

A 2,
B 3,
C uprzywilejowanemu 4.


Pytanie 24

Rowerzysta może jechać po chodniku:

A zawsze, gdy na jezdni jest duży ruch pojazdów,
B gdy dozwolona prędkość na jezdni obok chodnika wynosi ponad 60 km/h, a szerokość chodnika jest większa niż 2 metry,
C zawsze, gdy szerokość chodnika jest większa niż 2 metry.


Pytanie 25

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem nr 1:

A przejeżdża pierwszy,
B ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2,
C ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3.


14.11.2013